Pedagogia

Un munt d'estratègies i eines al teu abast

Vessant pedagògica

El nostre equip pedagògic, format per pedagogs, logopedes, mestres, psicòlegs i psicomotricistes, treballa conjuntament donant eines i estratègies, acompanyant el nen/a en els seus aprenentatges i desenvolupament psicoevolutiu.

La nostra metodologia de treball parteix dels coneixements, habilitats i eines de les que disposa el nen/a inicialment. Comencem amb una avaluació inicial per determinar els eixos bàsics de la nostra intervenció. A continuació dissenyem un programa de treball personalitzat per cada nen/a i el portem a terme.

Periòdicament i de forma conjunta valorem l’evolució del nen/a i revisem els objectius plantejats, tot adequant-los a les seves necessitats individuals i si ho considerem adient, iniciem un procés diagnòstic.

Al mateix temps, oferim consultes i assessorament als pares en temes educatius: gestió de límits, problemes de conducta, dificultats d’aprenentatge, emocionals i d’habilitats socials o qualsevol altre aspecte relacionat amb el desenvolupament del seu fill.

Reforç escolar

Classes de reforç a nivell d’Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Totes les assignatures. Grups màxims de 3 alumnes amb atenció individualitzada i coordinació amb pares, escola/institut i professionals externs (EAPs, EAIAS, Pediatres, etc.)

 • Reforç escolar
 • Tècniques i hàbits d’estudi
 • Organització escolar
 • Ajuda, orientació i material per a les proves PAAU
 • Cursos d’estiu
Logopèdia
 • Estimulació del llenguatge
 • Problemes relacionats amb l’ortodòncia
 • Dificultats en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura
 • Trastorn específic en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura: Dislèxia
 • Trastorns i retards del llenguatge i la comunicació
 • Trastorns i retards de la parla
 • Recuperació dels trastorns de la parla i/o del llenguatge causats per lesions neurològiques
 • Alteracions de la fluidesa de la parla: Disfèmia (quequeig), farfulleig (parla excessivament ràpida), etc.
 • Teràpia miofuncional (mals hàbits orofacials, babeig, alteracions en les funcions orofacials-respiratòries, deglució atípica, etc.)
Mètode

Glifing és un mètode innovador desenvolupat per especialistes amb el qual entrenem, de manera sistemàtica i lúdica, les habilitats lectores dels nens i nenes amb dificultats de lectura.

Mitjançant el Mètode Glifing s’entrenen intensivament els diferents aspectes que conformen el procés d’adquisició i automatització de la lectura:

 • Descodificació grafema-fonema
 • Flexibilitat cognitiva i atenció
 • Consciència fonològica
 • Reconeixement de paraules i vocabulari
 • Segmentació
 • Morfologia i sintaxi
 • Memòria de treballa
 • Integració en lectura de textos
 • Memòria de treball fonològica
 • Comprensió lectora
 • Memòria a llarg termini
 • Ortografia
 • Articulació i dicció

[+] Més informació aquí

Reeducació

Atenció individualitzada.

 • Trastorn per Dèficit d’Atenció/Hiperactivitat (TDAH)
 • Trastorn de la lectura: Dislèxia
 • Trastorn de l’escriptura: Disgrafia, Disortografia
 • Trastorn de l’Aprenentatge No Verbal (TANV)
 • Trastorn de l’aprenentatge de les matemàtiques: Discalcúlia
 • Lateralitat creuada, orientació visuoespacial
 • Entrenament de processos cognitius: concentració, atenció, memòria i raonament
Habilitats socials
 • Mètode per millorar les habilitats relacionals amb els altres basades en la comunicació assertiva: identificar i expressar sentiments, opinions i desitjos, fer i rebre demandes, expresar queixes, aprendre a dir no, millorar la capacitat d’empatia i aprendre a gestionar conflictes.
Psicomotricitat

L´educació psicomotriu és una pràctica d’ajuda i acompanyament que utilitza la relació de joc amb el cos, els objectes i els altres, per tal d’afavorir i potenciar l’adaptació harmònica de la persona. El nen mitjançant la relació i l’experimentació en el joc aprèn a gaudir, respectar, observar, compartir, proposar…, relacions que l’ajudaran en els seus aprenentatges i a establir un bon entorn social.

 • Estimulació primerenca
 • Disfuncions motrius en general. Control motor
 • Límits temporals, espaials i de relació amb els altres
 • Afavorir a l’autoestima
 • Ajuda relacional
 • Creativitat en el joc
 • Representació verbal, plàstica i corporal
Proves d’accés
 • Preparació per les proves PAAU
 • Preparació per les proves d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà
 • Preparació per les proves d’accés a cicles formatius de Grau Superior
 • Preparació per les proves d’accés al títol d’ESO i GES (Únic centre homologat a Girona pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)
Orientació professional
 • Estudi dels interessos i competències personals per tal d’elaborar un itinerari professional personalitzat.