Psicologia

Ajuda i acompanyament

Vessant psicològica

Psicologia infantojuvenil i d’adults.

A PAUTA oferim assessorament, atenció i acompanyament des d’un enfoc sistèmic i cognitiu-conductual: assessorament a pares, teràpia individual, familiar i de parella.

Realitzem sempre que sigui necessari avaluacions psicològiques, cognitives i emocionals, amb l’objectiu d’obtenir una visió global, acurada i completa de la persona i així definir el tractament i/o diagnòstic.

 

Psicologia infantil
 • Trastorns i problemes d’aprenentatge (Dislèxia, Disortografia, Discalcúlia, Trastorn no verbal, Trastorn específic del llenguatge)
 • Trastorns generalitzats del desenvolupament (Trastorn de l’Espectre Autista, Síndrome de Rett, Síndrome d’Asperger, Trastorn Desintegratiu Infantil, etc.)
 • Trastorns de la conducta (Límits, Trastorn per Dèficit d’Atenció, Hiperactivitat, Impulsivitat, Trastorn Disocial, Negativisme).
 • Problemes d’Enuresi i Encopresi.
 • Problemes d’ansietat, depressió i fòbies.
 • Trastorns del son.
 • Trastorns depressius i conductes de risc.
 • Trastorns psicosomàtics.
 • Trastorns psicomotrius.
 • Trastorns del llenguatge (fonològic, expressiu,quequeig…)
 • Retard mental.
 • Trastorns de tics.
 • Patologia del vincle i de les relacions familiars.
 • Psicodiagnòstic: Proves i tests psicomètrics.
Psicologia juvenil

Tractem els mateixos casos de la psicologia infantil, i a més:

 • Psicologia enfocada a l’adolescent
 • Problemes d’autoestima i motivació
 • Problemes de por i fracàs escolar
 • Problemes d’anorèxia i bulímia

Oferim un espai on els nois/es poden expressar les seves inquietuds i dubtes, parlant de tot allò que els pugui preocupar i/o interessar, i així també afavorir les relacions dins del seu cercle social.

Psicologia per adults
 • Teràpia individual
 • Teràpia de parella
 • Teràpia familiar
 • Processos de separacions / conflictes familiars