Diagnòstic clínic

Diagnòstic clínic psicológic

Diagnòstic clínic

El diagnòstic clínic és una avaluació completa i global de la persona, dels seus aprenentatges, estadis de desenvolupament, destreses, habilitats socials, de relació, aptituds, actituds, hàbits i conducta. Per això disposem d’un equip multidisciplinar format per professionals del camp de l’educació, la salut i el desenvolupament (psicòlegs, logopedes, pedagogs, mestres, psicomotricista i neuropediatra) que de forma conjunta estudien i valoren cada cas i emeten un diagnòstic si és necessari.

 

Trastorns de l’aprenentatge
 • Dislèxia
 • Disortografia
 • Discalcúlia
 • Trastorn no verbal
Trastorns de la parla, la comunicació i el llenguatge
 • Trastorns i retards del llenguatge i la comunicació
 • Trastorns i retards de la parla
 • Alteracions de la fluidesa de la parla: Disfèmia (quequeig), farfulleig (parla excessivament ràpida), etc.
 • Trastorn específic del llenguatge
Trastorns generalitzats del desenvolupament
 • Trastorn de l’Espectre Autista
 • Síndrome de Rett
 • Síndrome d’Asperger
 • Trastorn Desintegratiu Infantil
Trastorns de conducta
 • Trastorn per Dèficit d’Atenció, Hiperactivitat, Impulsivitat
 • Trastorn Disocial
 • Negativisme.
Trastorns del control d’esfínters
 • Enuresi
 • Encopresi.
Trastorns alimentaris
 • Anorèxia
 • Bulímia
 • Pica
 • Rumiació
Trastorns emocionals
 • Ansietat
 • Depressió
 • Fòbia social
 • Fòbies específiques
 • Ansietat de separació
 • Trastorn obsessivo-compulsiu
Trastorns de tics
 • Síndrome de Tourette
 • Trastorns per tics motors o vocàlics
Altres
 • Trastorns del son
 • Trastorns psicosomàtics
 • Trastorns psicomotrius
 • Retard mental
 • Patologia del vincle i de les relacions familiars